Rozpočet 2017

Stav ke dni 30.09.2017
Schválený rozpočet 11 037 352 Kč 71 953 Kč Schválený rozpočet 10 965 399 Kč
Upravený rozpočet 11 037 352 Kč 71 953 Kč Upravený rozpočet 10 965 399 Kč
Skutečnost 8 259 260 Kč 388 946 Kč Skutečnost 7 870 313 Kč